έλεγχος κυκλοφορίας

Home» Mοντέλα Κυκλοφορίας» Βιώσιμη Κινητικότητα
»Βασικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας-Δημιουργία μοντέλου.
Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου.

Οργάνωσης Κυκλοφορίας στα πλαίσια των βασικών αρχών της βιώσιμης κινητικότητας

Βασικές αρχές των παρεμβάσεων για βιώσιμη κινητικότητα:

 • Μέτρα για τη μείωση της ροής των ΙΧ προς το κέντρο της πόλης.
 • Ανάπτυξη ενός ελκυστικού και εξυπηρετικού συστήματος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Μετακινήσεων για τη μείωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και τη συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή.
 • Ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων.
 • Προτεραιότητα στα δικαιώματα των πεζών, στα ήπια και στα καθαρά μέσα.
 • Ολοκληρωμένος μέσο-μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

Διαθέτουμε νέα εργαλεία για τη διαμόρφωση της πολιτικής βιώσιμης κινητικότητας. Εξειδίκευση συγκεκριμένων ειδικών στόχων και μέτρων κυκλοφοριακής πολιτικής:

 • Επανεξέταση των υφιστάμενων κυκλοφοριακών μελετών με τη δημιουργία του μοντέλου μετακινήσεων σε πραγματικό χρόνο, μετά από ανάλυση των μετακινήσεων στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή επιρροής και οργανωμένη εφαρμογή του κυκλοφοριακού σχεδιασμού για την πόλη, τις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες και την ευρύτερη περιοχή.
 • Δημιουργία Μοντέλου μετακινήσεων πεζών και προτάσεις δικτύου πεζοδρόμων στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο, που μαζί με την ενοποίηση των κοινοχρήστων χώρων και πλατειών και τη διασύνδεσή τους, διαμορφώνουν για τους πεζούς πνεύμονες πρασίνου, ελεύθερους από αυτοκίνητα.
 • Δημιουργία Ζώνης Περιορισμένης Κυκλοφορίας. Πεζοδρόμηση κατά προτεραιότητα του εμπορικού κέντρου-ιστορικού κέντρου, για να «ανασάνει» η αγορά και να ενδυναμωθεί η τοπική οικονομία.
 • Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο κέντρο και σε επίπεδο πόλης, σε συνδυασμό με την διαμόρφωση «πράσινων διαδρομών», για τη σύνδεση βασικών πόλων όπως Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Νοσοκομεία, Στάδια, Αεροδρόμια κ.α.
 • Βελτίωση των αστικών μέσων μετακίνησης (δρομολόγια, χρήση Minibus, λωρίδες κυκλοφορίας). Δημιουργία δικτύου μέσου σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) για τη διασύνδεση κομβικών σημείων, όπου είναι εφικτό και βιώσιμο.
 • Δημιουργία μοντέλου διαχείρισης χώρων στάθμευσης στα όρια των κυκλοφοριακών δακτυλίων για την εξυπηρέτηση του εμπορικού και ιστορικού κέντρου της πόλης, αλλά και στις αφετηρίες των προτεινόμενων γραμμών Τραμ, στις εισόδους της πόλης κ.α, για την μείωση της ροής κυκλοφορίας προς το κέντρο.