Home» Περιβαλλοντική οδοποιία» Προβλήματα Θορύβου.

Ρύπανση-θόρυβος.

Η χαρτογράφηση των σηµείων θορύβου και η κατάρτιση σχεδίων για την αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου απαιτείται από την κοινοτική νοµοθεσία µε σκοπό τη µείωση του θορύβου στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου η έκθεση σε υψηλές ηχοστάθµες µπορεί να οδηγήσει σε επιζήµια αποτελέσµατα στην ανθρώπινη υγεία, και την προστασία των ήσυχων περιοχών από την αύξηση του θορύβου.

Οι µεταφορές διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην κλιµατική αλλαγή, την ποιότητα του αέρα και την αειφόρο ανάπτυξη.
Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και ο καθορισµός περιοχών µε χαµηλές εκποµπές, όπου θα επιβάλλονται περιορισµοί για τις ρυπογόνους µεταφορές, απαιτεί περαιτέρω δράση στο πεδίο των αστικών συγκοινωνιών και πιο συγκεκριµένα διερευνηση για το ρόλο των ιδιωτικών αυτοκινήτων στις πόλεις και µε ποια µέσα θα βελτιωθεί η ποιότητα των συγκοινωνιών.
Τα σχέδια βιώσιµων αστικών µεταφορών θα συντελέσουν στην επίτευξη συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτές µε τον προσδιορισµό των µέτρων που θα αφορούν τη διαχείριση του θορύβου από τις αστικές µεταφορές.