έλειψη χώρων στάθμευσης

Home» Mοντέλα Κυκλοφορίας» Βιώσιμη Κινητικότητα
» Βιώσιμη κινητικότητα-Ε.Ε.
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΕ.

Η Ε. Επιτροπή συστήνει ιδιαίτερα στις τοπικές αρχές να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν σχέδια βιώσιµων αστικών μεταφορών. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ θόρυβος, ποιότητα του αέρα) µπορούν να εκπληρωθούν πιο αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο, εφόσον ενταχθούν σε ένα τοπικό πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης.

Οι αστικές μεταφορές έχουν άµεσο αντίκτυπο στη ρύπανση του αέρα, το θόρυβο, τη συμφόρηση, τις εκπομπές CO2 και είναι θεμελιώδους σηµασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ένας αποτελεσματικός σχεδιασµός των μεταφορών απαιτεί μακρόπνοη θεώρηση για να προγραμματισθεί η χρηματοδότηση υποδοµής και οχημάτων, να μελετηθούν σχέδια παροχής κινήτρων µε σκοπό να προωθηθούν υψηλής ποιότητας μεταφορές, ασφαλής χρήση του ποδηλάτου και της πεζοπορίας και να συντονισθεί ο σχεδιασµός της χρήσης γης σε κατάλληλα διοικητικά επίπεδα.

Μια τοπική πρωτοβουλία επίλυσης ενός προβλήματος µπορεί να οδηγήσει σε νέα προβλήματα και να έρχεται σε αντίθεση µε πολιτικές σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Παραδείγματος χάριν, οι πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα µε την αγορά καθαρών λεωφορείων µπορεί να υπομονευθεί από την αύξηση της μετακίνησης µε ιδιωτικό αυτοκίνητο εξαιτίας των αποφάσεων χρήσης γης (π.χ.κατασκευή χώρων στάθμευσης στα κέντρα των πόλεων).

JW Player goes here
Διαχείριση πεζόδρομων