Home» MONITORING: Μετρήσεις θορύβου.

Ηχορύπανση

Η χαρτογράφηση των σηµείων θορύβου και η κατάρτιση σχεδίων για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία µε σκοπό τη µείωση του θορύβου στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου η έκθεση σε υψηλές ηχοστάθµες µπορεί να οδηγήσει σε επιζήµια αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία, και την προστασία των ήσυχων περιοχών από την αύξηση του θορύβου.
Οι µεταφορές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κλιµατική αλλαγή, την ποιότητα του αέρα και την αειφόρο ανάπτυξη. Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και ο καθορισµός περιοχών µε χαµηλές εκπομπές, όπου θα επιβάλλονται περιορισμοί για τις ρυπογόνους µεταφορές , απαιτεί περαιτέρω:
Δράσεις στην καταγραφή του θορύβου και τη διαμόρφωση Στρατηγικών Σχεδίων Θορύβου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.
Διερεύνηση στο πεδίο των αστικών συγκοινωνιών και πιο συγκεκριμένα διερεύνηση για το ρόλο των ιδιωτικών αυτοκινήτων στις πόλεις και αποτύπωση των μέσων εκείνων που θα βελτιώσουν την ποιότητα των συγκοινωνιών.

Τα σχέδια βιώσιµων αστικών µεταφορών θα συντελέσουν στην επίτευξη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτές µε τον προσδιορισµό των µέτρων που θα αφορούν τη διαχείριση του θορύβου από τις αστικές µεταφορές.